Møtereferat 19.07.2019

Dette er et referat ført i pennen av Østfold fylkeskommune etter deres andre møte med Halden kommune om Os skole.