– Jeg er glad for at innsigelsene er trukket

Rådmann Roar Vevelstad gleder seg over at innsigelsene mot Os-prosjektet er trukket.