Reguleringsplanen for Os holder tidsskjemaet

Snart får vi svar på om Os-prosjektet blir realisert.