– Det er ikke snakk om å rive Rødsberg, biblioteket eller kinoen

Høyre vil ikke rive biblioteket, Rødsberg ungdomsskole eller Aladdin kino.