Samarbeider gjerne med dem som vil bevare Os - uansett politisk farge

Bevaring av gamle Os skole er viktig for Fremskrittspartiet. Per Egil Evensen sier de vil samarbeide med dem som mener det samme etter valget.