– Saken har utviklet seg til å bli en sak om makt og posisjoner

Arbeiderpartiets Arve Sigmundstad og ordfører Thor Edquist er overbeviste om det ender med bygging av en helt ny skole og idrettshall på Os.