Slik reagerer politikere på at det vurderes å skrive under på Os-anbudet

Klare meldinger fra politikere på iverksettelse av Os-prosjektet.