Os-prosjektet: Kontraktsmøtet blir utsatt enda en gang

Rådmannen og AF-Gruppen utsetter kontraktsmøtet til i morgen, torsdag, klokka 14.00.