Men privat bruk i arbeidstiden er fortsatt ikke lov.

Les også: Stoppet Facebook som føre-var prinsipp

Les også: Halden kommune har "stengt" Facebook

Interne kjøreregler

Halden kommune har nå fått sine egne interne kjøreregler for bruk av Facebook og andre sosiale medier.

Reglene ble lagt fram for formannskapet som tok dem til orientering torsdag.

Retningslinjene slår som hovedregel fast at all bruk av digitale kanaler og sosiale medier i kommunen skal være relatert til arbeidet i kommunen, mens privat bruk av sosiale medier i arbeidstiden ikke er tillatt.

Må journalføres

Hvilke sosial medier som skal benyttes i kommunens kommunikasjon med andre skal avgjøres på rådmannsnivå.

Rådmannen sa i formannskapet at det er viktig å følge lovverket som regulerer hvordan kommunikasjonen på sosiale medier skal journalføres på linje med kommunens øvrige kommunikasjon.

Han sa også at det er viktig at kommunikasjonen føres i en etisk korrekt form.