Norges Bank holder renten i ro

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En økonomisk utvikling i tråd med forventningene gjør at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

DEL

– Samlet sett avviker ikke utviklingen siden september vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenten har stått uendret på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars.

Den norske sentralbankens hovedstyre ga i september uttrykk for at renten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener torsdagens budskap fra Olsen ikke peker mot en annen rentebane enn den som ble skissert i september.

– Det er en relativt klar konklusjon fra Norges Bank at nyhetene i sum er nøytrale for rentebanen, sier han.

Analytikerne tror styringsrenten vil forbli lav i lang tid fremover.

Som ventet

Tidligere i år var det klare forventninger om et nytt kutt i løpet av året, men dette anses nå som mindre sannsynlig.

Årsaken er at pilene igjen peker forsiktig oppover for norsk økonomi. Vekstprognosene er oppjustert, og fallet i oljeinvesteringene har flatet noe ut.

Ledighetstallene peker i litt ulike retninger, men holder seg forholdsvis stabile.

– En ringerunde til vårt regionale nettverk bekrefter vårt bilde av at utsiktene for den økonomiske aktiviteten har bedret seg noe det siste halve året, sier Olsen.

Samtidig er oljepengebruken i regjeringens budsjettforslag noe lavere enn Norges Bank trodde, mens boligprisene har steget litt mer enn anslått.

– Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi ser samlet ut til å være om lag som lagt til grunn i september, uttaler banken.

– Konsumprisindeksen har vært lavere enn ventet.

Noe økt oljepris

Også internasjonalt har bildet endret seg lite siden forrige pengepolitiske rapport fra Norges Bank i september, men forventede styringsrenter hos handelspartnerne har steget litt.

Dagens bilde fra NTB scanpix. Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør om Hovedstyrets rentebeslutning. Norges Bank kutter ikke styringsrenta. Den holdes på 0,5 prosent.

Dagens bilde fra NTB scanpix. Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør om Hovedstyrets rentebeslutning. Norges Bank kutter ikke styringsrenta. Den holdes på 0,5 prosent. Foto:

– Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er om lag som anslått i september. Prisveksten ute er fortsatt lav, oppsummerer Olsen.

Oljeprisen har derimot økt noe mer enn forutsatt og ligget på omkring 50 dollar fatet.

Som i Norge er hovedbildet internasjonalt historisk lave styringsrenter, og flere land og områder har sågar senket rentene under 0.

I Sverige valgte Riksbanken torsdag å holde styringsrenten uendret på -0,5 prosent. I tillegg varslet sentralbanken at en renteøkning først kan ventes i starten av 2018.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags