Nytt nei til ny vindmøllepark

NVE ønsker ikke noen full behandling av den reviderte vindkraftplanen i Aremark. De mener ulempene fortsatt er for store.

NVE ønsker ikke noen full behandling av den reviderte vindkraftplanen i Aremark. De mener ulempene fortsatt er for store.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan ikke se at det er grunnlag for en fullstendig behandling av den endrede søknaden om vindkraft i Aremark.

Det svaret har de nå oversendt Olje- og energidepartementet, som ba om en slik vurdering.

Den nye planen, som nå kalles Aremark vindkraftverk, inneholder 11 færre vindmøller, er redusert fra 20 til 13 kvadratkilometer.

Avslo søknaden

NVE avslo 1. mars i fjor søknaden om konsesjon for Kjølen vindkraftverk på grunnlag av virkninger for grønnstrukturen Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella, virkninger for INON og virkninger for naturmangfold.

NVE konstaterer at den reviderte løsningen vil medføre reduserte virkninger for gammelskog og INON. Et mindre planområde kan gi reduserte virkninger for naturmangfold, herunder nattravn og andre rødlistede fuglearter i området.

Planendringen vil også øke avstanden til Vestfjella naturreservat og Aremarksjøen, men vil ikke medføre vesentlige endringer i virkninger for grønnstrukturen Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella.

Bevaring viktigst

Likevel mener NVE at å bevare grønnstrukturen Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella fortsatt bør tillegges vesentlig vekt.

- Vi vil på dette grunnlag ikke anbefale en fullstendig behandling av planendringssøknaden, heter det i brevet til departementet.

NVE peker også på at de så sent som 20.desember avslo søknaden for Elgåsen vindkraftverk, som var planlagt lokalisert 20 km nord for Aremark/Kjølen vindkraftverk. Elgåsen vindkraftverk var også planlagt i det området som på folkemunne er kjent som Fjellaområdet.

Vurdert som uegnet

I dette vedtaket ble det vektlagt at tiltaket var lokalisert i et område der det både lokalt og regionalt har vært arbeidet for å bevare områdets friluftsverdier. I regional plan for vindkraft er området vurdert som uegnet for vindkraft, men fylkeskommunen har fra politisk side åpnet for en behandling av Aremark/Kjølen vindkraftverk, da dette prosjektet var til behandling før oppstart av arbeidet med den regionale planen. Fylkesmannen i Østfold har i alle sine uttalelser påpekt at dette området ikke bør benyttes for vindkraftproduksjon.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags