Freddy Øvstegård var en av dem som møtte nazistene på deres stand i gågata.

Han var på valgkampsamling på Porsnes med Østfold SV, og da han og de andre deltakerne gikk ut i sentrum for å dele ut løpesedler, så de markeringen til Nordfront.

– Flere reagerte med avsky

I en e-post til HA forteller han om politikernes møte med nazistene.

– Nordfront hadde en standaksjon med et stort flagg. Det var omtrent 10 personer fra organisasjonen hvorav nesten alle hadde reist inn fra Sverige, skriver Øvstegård, som er førstekandidat for Østfold SV.

SV-aktivistene snakket med haldensere i gågata.

– Vi ville opplyse dem om hva slags organisasjon Nordfront er. Flere reagerte med avsky, blant annet en eldre mann som selv har opplevd nazistenes okkupasjon av Norge, forteller politikeren.

– Jeg er sjokkert over at nazister igjen markerer seg i Østfold. Nordfront er erklærte nazister og bruker vold som virkemiddel i Sverige. Derfor reagerte vi umiddelbart og spontant da vi så deres markering, skriver han videre.

– Ekkelt og skummelt

Politiet hadde også fått med seg Nordfronts markering i gågata og kom til stedet.

– Tore Andersen fra Våler SV har bakgrunn som jurist og påtalemyndigheten, og han snakket med politiet om at de har hjemmel til å vise vekk en markering eller stand som det ikke er søkt tillatelse om å holde, forteller Øvstegård.

Ifølge SV-politikeren har ikke Nordfront søkt tillatelse, så politiet bortviste medlemmene.

– Jeg og tre andre SV-aktivister møtte nazistene med argumenter etter de hadde avsluttet aksjonen, skriver han.

Øvstegård sier at han og partikollegene syns det var ekkelt å møte nazistene midt i Halden.

– Det var skummelt når de gikk i konfrontasjon med oss. Men vi lot oss ikke skremme, skriver Øvstegård

Han forteller at representantene fra Østfold SV er stolte over at de bidro til å stoppe Nordfronts nazistiske markering.

– Deres hatbudskap mot jøder og homofile, samt oppfordring til vold har ingenting å gjøre i Østfold, konkluderer Øvstegård.

Politiet bortviste deltakerne

Til HA forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Villy Meier, at politipatruljen som oppsøkte Nordfronts markering, kom over dem mens de var ute og patruljerte.

– Nordfront hadde en tilstedeværelse med flagg og utdeling av løpesedler. De kunne ikke forevise tillatelse til å drive slik virksomhet, så patruljen bortviste dem, forteller han.

Politiet har ikke fått meldinger fra haldensere som har reagert på markeringen ved Busterudparken.

– Så vidt meg bekjent, har vi heller ikke fått meldinger om at har blitt observert på andre steder i Halden eller vårt politidistrikt, sier Meier.