Alle vil ha billigere brannstasjon, men enige ble de ikke

UTDATERT: Dagens brannstasjon vil koste drøyt 20 millioner å oppgradere for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. Politikerne ønsker at det skal utredes som et alternativ.

UTDATERT: Dagens brannstasjon vil koste drøyt 20 millioner å oppgradere for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. Politikerne ønsker at det skal utredes som et alternativ. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Et samlet formannskap vil ha en billigere brannstasjon og flere alternativer. Likevel ble de ikke enige.

DEL

Da hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet saken for en uke siden, ønsket rådmannen fullmakt til å gå i videre forhandlinger med Remmen ANS som brannstasjon/beredskapssenter.

Les også: Ønsker ny brannstasjon på Remmen

Enstemmig vedtak

Men politikerne hadde motforestillinger og samlet seg om følgende enstemmige vedtak:

  • 1. Utvalget finner det utilfredsstillende å fatte vedtak basert på kun ett relevant alternativ.
  •  2. Omfanget av foreslått investeringsnivå i framlagte forslag, 135 millioner kroner er etter utvalgets oppfatning for høyt, og ber rådmannen vurdere et nedskalert alternativ innenfor tidligere framlagte økonomiske vurdering.
  •  3. Rådmannen bes å framlegge en mer fullstendig økonomisk vurdering av oppgraderingsbehov ved dagens brannstasjon, herunder mulighet for bruk av tilstøtende arealer.
  • 4. Rådmannen bes gå en ny runde med Norske Skog Saugbrugs for å få fram et mer oppdatert kostnadsbilde også for dette alternativet.

Nytt forslag

Derfor var overraskelsen stor hos Arbeiderpartiets gruppeleder, Arve Sigmundstad, da Høyres Elin Lexander presenterte et nytt forslag i formannskapet.

Der ønsker man at det skal utarbeides en behovsanalyse og kravspesifikasjon for ny brannstasjon. Denne kravspesifikasjonen skal i sin tur danne grunnlag for en offentlig anbudsrunde.

– Rådmannen bes å framlegge en mer fullstendig økonomisk vurdering av oppgraderingsbehov ved dagens brannstasjon, herunder mulighet for bruk av tilstøtende arealer, sa Lexander.

Ny prosess?

– Skal jeg forstå det sånn at dette er å stoppe prosessen og starte en ny prosess? spurte Sigmundstad.

– Nei, det er ingen stoppordre. Vi skal fortsette prosessen, men ut over det begrensede mandatet vi har i dag.

Vi vet at det koster 20 millioner å oppgradere dagens stasjon, men vi vet ikke hva det egentlig er vi skal bruke 135 millioner på. Det må vi først få på bordet, sa Ole Richard Holm-Olsen (H).

Per Egil Evensen (Frp) mente vil være håpløst å bruke 20 millioner på den 106 år gamle brannstasjonen, som for lengst er gått ut på dato.

– Den har et håpløst arbeidsmiljø, og 20 millioner vil bare berge litt. Det er en håpløs bruk av penger, sa Evensen.

Han foreslo å videreføre forhandlingene på Remmen og at mulighetene for en samordning med allbrukshall legges inn i forhandlingene.

Trues med dagsbøter

Kirsti Brække Myrli (Ap) pekte på at dette er en gammel sak.

– Hadde det ikke vært for sikkerheten til byens befolkning, ville den vært stengt for lenge siden. sa hun og minnet om at rådmannen tidligere har frarådet å bruke 20 millioner på oppgradering.

– Det er nå tre år siden Arbeidstilsynet påpekte store mangler og ga oss en frist for utbedring. De har truet med dagsbøter, noe som ville være dårlig økonomistyring fra vår side, sa hun.

Kan gå sin gang

Ole Richard Holm-Olsen stilte rådmannen spørsmål om det finnens en kravspesifikasjon for ny brannstasjon, og om det har vært en anbudsrunde for tomtealternativer.

– Uten en offentlig anbudsrunde kan vi risikere erstatningskrav fra tilbydere som ikke har fått anledning til å delta, sa han.

Rådmann Roar Vevelstad bekreftet at kommunen har både en kravspesifikasjon og arealbehov inne.

– Men det har ikke vært politisk behandlet. Det har vært en runde der vi har invitert tilbydere av tomtealternativer, men ingen anbudsrunde, svarte rådmannen.

Han opplyste også at kommunen har bedt om et møte med Arbeidstilsynet vedrørende dagsbøter og for å gi en redegjørelse om saken.

Rådmann i strafferunder

– Det er pussig: vi er alle enige om at 135 millioner er for dyrt, og at vi ønsker flere alternativer. Derfor ville hovedutvalget sende rådmannen ut på en strafferunde for å finne flere alternativer.

Derfor er jeg også overrasket at saken nå havner i formannskapet, ikke minst fordi mye av det vi snakker om her har vi diskutert i utvalget, uten å vedta noe, sa Arve Sigmundstad (Ap).

- Og vi tenker: dersom vi kan spare flere titalls millioner, sender vi gjerne rådmannen ut i enda en strafferunde, og da tåler vi en utsettelse på et knapt år, repliserte Fredrik Holm (H).

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags