Det går fram av en børsmelding etter at Aker og Norske Skogindustrier slapp sine kvartalstall onsdag, skriver E24

Gikk i minus

Der går det fram at de uløste gjeldsforhandlingene i Norske Skog legger en brems på driften, og at brutto driftsresultat i tredje kvartal gikk ned fra 190 til 143 millioner kroner.

Etter alle nedskrivninger, finanskostnader og skatt, gikk Norske Skog ni millioner i minus.

Kort tid etter kom det en børsmelding fra Aker, der de opplyser at de vil by på aksjene i Norske Skog AS, datterselskapet som eier fabrikkanleggene til Norske Skogindustrier.

Blant dem er Saugbrugs.

Sitter på gjelda

Aker vil by på aksjene sammen med hedgefondet Oceanwood, og de har inngått en avtale om å opprette et felles selskap som skal by på aksjene.

Oceanwood er kreditor og sitter på all gjelda i det såkalte NSF-lånet til Norske Skog, som er et sikret lån. Oceanwood eier også majoriteten av det sikrede SSN-lånet.

Vil bedre lønnsomheten

Norske Skogindustrier har en målsetting om å bedre lønnsomheten med rundt 500 millioner allerede fra 2019.

En viktig del av dette er å omstille driften fra avispapir til andre produkter som biogass, trefiber og hygienepapir.

Det krever investeringer på rundt 200 millioner kroner, men i børsmeldingen skriver Norske Skogindustrier at dette ikke kan gjennomsføres fullt ut som følge av den pågående rekapitaliseringen av konsernet.