Gå til sidens hovedinnhold

– Vi kjører for fullt her på Saugbrugs

Artikkelen er over 4 år gammel

– Alle er tjent med at Saugbrugs fortsetter å produsere, sier Norske Skog Saugbrugs administrerende direktør Kjell-Arve Kure.

Med en gjeld på 6.5 milliarder kroner, er Norske Skog-konsernet i hardt vær om dagen.

– Situasjonen er den at Norske Skog har for mye gjeld. De har i dag sju fabrikkselskaper som er konkurransedyktige, deriblant Saugbrugs. Men konsernet har en veldig stor gjeldsbelastning, med bakgrunn i store oppkjøp som ble gjort rundt år 2000, forklarer administrerende direktør ved Saugbrugs, Kjell-Arve Kure.

– I dag har disse fabrikkene et brutto driftsresultat på cirka én milliard, men på grunn av de store lånene som igjen gir store rentekostnader, spiser det opp veldig mye av overskuddet fra fabrikkene, utdyper han videre.

Kure forteller at det Norske Skog nå jobber med å rekapitalisere selskapet.

– Det vil føre til reduserte gjeld- og rentekostnader, slik at egenkapitalen til selskapet øker. Det sikrer verdien til aksjonærene, vi kan da øke likviditeten, og få finanser til nye vekstprosjekter, forklarer Saugbrugs-direktøren.

– De ulike kreditorene og selskapet forhandler seg imellom for å se hvordan man skal gjøre dette.

– Kjører for fullt

– Hvis Norske Skog går konkurs, hva betyr det for Saugbrugs?

– Vi tror alle interessenter er tjent med at det blir en rekapitalisering og at de sju fabrikkselskapene under Norske Skog drives videre.

– Alle interessenter, både kreditorer og aksjonærer, er tjent med at Saugbrugs fortsetter å produsere, sier han.

– Er det fare for at folk her mister jobben?

– Nei, jeg kan ikke se det. Situasjonen her i Halden er at vi i 2016 hadde det beste driftsresultatet på åtte år. Vi kjører full kapasitet, så volummessig er markedet sterkere enn det har vært for oss på lenge. Vi fokuserer på effektiv drift her, sier han.

– Hvordan er stemningen blant de ansatte?

– Vi fokuserer på drifta her på Saugbrugs og er mest opptatt av den. Men, det er klart at alle som jobber i Norske Skog er opptatt av situasjonen til Norske Skog, sier han.

Bare i Halden har Norske Skog 450 ansatte. På landsbasis står det om cirka 1000 arbeidsplasser, med store ringvirkninger for norsk skogbruk, sier Kure.

Statlig hjelp

Flere politikere har kommet med ytringer i HA de siste dagene om hva som kan gjøres. Miljøpartiet De Grønne mener at det brukes for mye penger på olje, og for lite på landbasert industri. Eirik Tveiten og Rødt mener at staten må innfri gjelda til Norske Skog og bli majoritetseier.

Norske Skogs tillitsvalgrepresentant har avvist ønske om statlig hjelp, etter at statsminister Erna Solberg (H) sa til DN at de er bekymret for situasjonen.

– Vi trenger ikke almisser fra den norske stat for å overleve, vi trenger bedre rammevilkår, sa Saugbrugs hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen til Dagsavisen 4. august.

Ønsker rammebetingelser i fokus

Også Kure mener at politikerne kan hjelpe situasjonen ved å fokusere på selskapets rammebetingelser.

– Vi er en av de absolutt mest miljøvennlige industriselskapene i Norge. Vi har basert oss på norsk vannkraft og biomasse for å produsere termisk energi, men har ikke fått CO2-kompensasjon for Saugbrugs godkjent av myndighetene. For bedriften her i Halden utgjør det cirka 30 millioner kroner i året, utdyper han.

– Energieffektivitet er svært viktig for Saugbrugs. Det er viktig at industrien igjen får fritak for el-avgift, for å kunne gjøre investeringer i energieffektivisering, fortsetter han. Ordningen varte fram til sommeren 2014, og Kure mener myndighetene bruker for lang tid til å få ordningen på plass igjen.

Ønsker fortgang i oppgradering av veier

Saugbrugs produserer også aske fra biokjelene sine. En biokjele er en sentral fyrkjele som benytter seg av biologisk fornybart brensel.

– I Sverige er den asken godkjent for diverse bruk, for eksempel til gjødsling i skog. I Norge må vi deponere den, istedenfor å bruke den som ressurs. Det koster Saugbrugs cirka to millioner kroner i året, forklarer han.

Kure trekker fram veier som en viktig faktor, med tanke på tømmeret som skal transporteres til fabrikken.

– Å få fortgang i oppgradering av veier, slik at vi kan kjøre vogntog med 60 tonn eller større. I dag er det mange veier og bruer som ikke er godkjent for det. I Sverige er det en helt annen situasjon, og da får vi en stor kostnadsulempe i forhold til de vi konkurrerer mot, sier han.

Dessuten mener han at det er viktig at politikerne her i Halden, som vet hvor viktig Saugbrugs er for lokalsamfunnet, fokuserer på det.

Har stor tro på Saugbrugs

Hva som vil skje med Norske Skog-konsernet er ennå uavklart. Men Kure har stor tro på framtida på Saugbrugs.

– Vi kommer til å fortsette med å fokusere på papirproduksjon, men også å introdusere flere grønne vekstprosjekter. Det er det jeg ser, sier han om framtida på Saugbrugs.

I år har de introdusert biogass, hvor de bruker avløpsvannet sitt til å produsere gass. Nå for tiden ser de på produksjon og salg av fiberplater.

– Jeg har stor tro på Saugbrugs og det vi gjør her, avslutter han.

Kommentarer til denne saken