Det er dn.no som skriver dette.

Norske Skogindustrier skriver i en børsmelding at mer enn 80 prosent av de pantsikrede kreditorene har indikert at de vil si ja til forslaget og at mer enn 50 prosent av de usikrede kreditorene har indikert det samme.

Det betyr at planen trenger ytterligere støtte fra de usikrede kreditorene for å kunne bli gjennomført.

Planen som styret i Norske Skog la fram forrige onsdag, har kun støtte fra 52 prosent av de usikrede lånegiverne.

De har nå frist til 25. oktober med å gi et endelig svar.

- Stort skritt i riktig retning

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog ASA sier til at HA at det kreves støtte fra 75 prosent av både de sikrede og usikrede kreditorene for å få til en endelig løsning.

Det betyr at det er de usikrede långiverne som nå må komme ytterligere på glid.

På spørsmål om man nå er optimistiske  med tanke på å komme til en løsning innen 25. oktober, svarer han:

- Dette er et stort skritt i riktig retning.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier oppfordrer i børsmeldingen alle aktører om å stemme for det nye forslaget.

Får litt mer penger

– Enigheten denne uken innebærer at de usikrede långiverne får litt mer enn det de fikk i styrets siste redningsplan, og at aksjonærene og de sikrede långiverne får noe mindre, skriver dn.no.

Porteføljeforvalter Arne Eidshagen i Forte Kreditt, som har interesser i to av Norske Skogs eurolån, har tidligere sagt offentlig at de var mot styrets forslag fra forrige uke.

Nå vil han overfor E24 ikke flagge sin holdning til det nye forslaget.

– Vi kommer til å vurdere dette forslaget nøye, men jeg vil ikke kommentere selve innholdet i forslaget før vi har gått over det, sier han.

Byks på børsen

– Både styret og administrasjon er meget godt fornøyd med at vi har lykkes i å forene hovedkreditorene i en felles løsning som er god for alle involverte, og som definitivt legger grunnlaget for videre drift av konsernet i sin nåværende form, skriver styreleder Christen Sveaas i en epost til DN.

 

Nyheten om at lånegiverne er enige om en redningsplan, førte til jubel blant investorene.

Det samme skjedde på børsen. Aksjene til Norske Skog steg umiddelbart med nesten 50 prosent.