Det kommer fram under en pressekonferanse mandag ettermiddag, melder DN.

Investorene som har pant i selskapet vil, dersom forslaget blir godtatt, sitte igjen med 94 prosent eierskap i selskapet og få aksjer til en verdi av 171 millioner euro. Kreditorene som ikke har pant i selskapet vil få aksjer på 500 millioner euro, noe som tilsvarer seks milliarder norske kroner. I tillegg foreslår styret at de eksisterende aksjonærene og de usikrede kreditorene skal få førsterett til å kjøpe nye aksjer i selskapet for 400 millioner kroner.

Selskapet vil da sitte igjen med gjeld på tre milliarder kroner.

Kreditorene har ti dager på seg til å vurdere forslaget.

Ifølge DN er formålet med redningsplanen å kutte gjelden og rentekostnadene, Og samtidig sikre en langsiktig og bærekraftig struktur i konsernet.

Forslaget kommer til tross for at kreditorene har tatt kontroll over sju fabrikker i Norske Skog-konsernet under ledelse av den tidligere konsernsjefen Sven Ombudstvedt.

Tap for investorene

Styreleder i Norske Skogindustrier ASA, Christen Sveaas, sier at forslaget innebærer tap for selskapets kreditorer.

– Forslaget som presenteres i dag vil dessverre resultere i et tap for konsernets kreditorer og medføre et betydelig utvanning for aksjonærene. Imidlertid representerer forslaget det vi tror er oppnåelig under de nåværende omstendighetene, og det vil gi en solid plattform for våre sju forretningsenheter framover, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skog-konsernet.

Han sier videre at dette er siste sjanse til å få en løsning for alle.

Alternativet er konkurs

Om kreditorene ikke godtar forsalget er ikke Sveaas optimistisk vedrørende selskapets framtid.

– Gitt de skrittene som ble tatt i forrige uke fra de sikrede obligasjonseierne, innebærer dette forslaget en siste mulighet til å nå en omforent løsning blant obligasjonseiere og aksjonærene. Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog-konsernet til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Sveaas.

Til DN gjør Sveaas det klart at dette i realiteten betyr at selskapet vil gå under.

– Alternativet er konkurs. Det er en lang og drøy prosess for de sikrede obligasjonseiere, og resten sitter igjen med null. Hvis de tenker på penger, så blir de med. Dette er siste mulighet, sier Sveaas.

Dette er forslaget

  • Selskapet vil kutte gjelden fra ni millioner til tre. Dette skjer ved at seks milliarder i gjeld gjøres om til aksjer
  • Gjelden som gjøres om tilsvarer 500 millioner euro fra de usikrede aksjonærene og 171 millioner fra de sikrede aksjonærene.
  • Etter omgjøringen vil de sikrede kreditorene (de som har pant i selskapet red. anm.) sitte på en 94 prosents eierandel i selskapet, de usikrede kreditorene (de uten pant red.anm) vil ha fire, mens de nåværende aksjonærene for to prosent.
  • I tillegg tas det opp et lån på 250 millioner euro med en løpetid på fem år.