Det skriver Finansavisen onsdag. Ifølge E24 som også har omtalt saken, er opplysningene basert på en e-post fra en anonym kilde.

Vil få fire prosent av aksjene

Ifølge E24 reagerer de usikrede kreditorene sterkt på at de må veksle inn sine obligasjoner og til aksjer. De vil få fire prosent av aksjene, dersom redningsplanen blir vedtatt. De sikrede långiverne vil sitte igjen med 96 prosent av aksjene.

Norske Skog-styrets løsning innebærer at gjelda kuttes fra ni til tre milliarder kroner. De usikrede kreditorene har gitt 4,7 milliarder i lån.

De usikrede kreditorene uttrykker nå frustrasjon over det de karakteriserer som ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet, skriver Finansavisen. (Saken er kun for abonnenter).

– Beste løsningen

Tirsdag morgen skrev Norske Skog i en børsmelding at sikrede lånegivere (obligasjonseiere) som eier 65 prosent av det viktige obligasjonslånet som forfaller i 2019, har bekreftet sin støtte til styrets redningsforslag som ble presentert 18. september.

Det er for lite. Planen må ha støtte av tre fjerdedeler (75 prosent).  Det er satt frist til fredag med å enten takke ja eller takke nei til redningsplanen.

Frist til fredag: Har fortsatt ikke nok støtte 

Styreleder Christen Sveaas har tidligere sagt i en børsmelding: «Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet».

Alternativet skal ifølge Sveeås være at det settes i gang en prosess som gjør at de sikrede kreditorene tar over hele selskapet.