Fredag ettermiddag gikk den nok en gang forlengede fristen ut. Fortsatt har ikke styret fått den støtten de trenger, men styrelederen nekter å gi opp. Det skriver Dagens Næringsliv.

I en børsmelding informererstyret at de fortsatt har meningsfylte samtaler med investorene om et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret obligasjonslån med forfall i år 2115.

Nytt er at de nå velger å ikke utsette fristen. I meldingen informerer styreleder Christian Sveaas at de vil presentere et nytt forslag som investorene må stemme over, dersom de skulle komme til enighet med de siste investorene.