– Nei, Kjøge, vi sitter ikke på gjerdet

IKKE PÅ GJERDET: - Vi sitter ikke på gjerdet i Norske Skog-saken, sier Aps gruppeleder Arve Sigmundstad (til v.) og ordfører Thor Edquist. De kjenner seg ikke i HAs lederartikkel fredag.

IKKE PÅ GJERDET: - Vi sitter ikke på gjerdet i Norske Skog-saken, sier Aps gruppeleder Arve Sigmundstad (til v.) og ordfører Thor Edquist. De kjenner seg ikke i HAs lederartikkel fredag.

Artikkelen er over 2 år gammel

Verken ordfører Thor Edquist eller Aps gruppeleder, Arve Sigmundstad vil være med på at de sitter på gjerdet i Norske Skog-saken.

DEL

I sin lederartikkel fredag oppfordret HAs redaktør Hans-Petter Kjøge de to om å komme ned fra gjerdet. Han oppfordret også hele Halden-samfunnet om å slå ring rundt Saugbrugs.

Ikke alt kommer i HA

– Jeg synes det var en merkelig leder. Det er nemlig ikke alt vi gjør som står omtalt i HA, og selvfølgelig er vi opptatt av denne saken og Saugbrugs framtid, sier ordfører Thor Edquist.

– Vi har tatt den opp med stortingsrepresentanter og på statsrådsnivå. Til og med statsministeren har vi diskutert situasjonen med. Og jeg har registrert at regjeringen nå har fokus på blant annet askeavfallet fra bedriften.

Oppfatningen om at vi ikke gjør noe er derfor ikke riktig. Men vi må som alle andre forholde oss til at Norske Skog er et børsnotert selskap som er underlagt et særskilt regelverk. Dessuten må vi forholde oss til EUs-konkurranseregler.

Men vi sitter ikke på gjerdet og har heller ikke tenkt å sitte der, legger han til.

Følger situasjonen

– Vi har fulgt situasjonen ved bedriften tett og har hatt jevnlige møter med både ledelsen og de ansatte. Senest fredag i denne uka. Og vi rapporterer det vi får vite videre til partiledelsen i Arbeiderpartiet, sier Aps gruppeleder Arve Sigmundstad.

– På samme måte har fagforeningene gitt tilsvarende informasjon videre til sine fagforbund, og nå avventer vi den ekstraordinære generalforsamlingen kommende torsdag.

Fram til da er det ikke naturlig for oss å ha sterke oppfatninger om den interne situasjonen i Norske Skog og Saugbrugs, sier Sigmundstad.

Ikke bedt om hjelp

Han understreker også verken de ansatte, ledelsen eller aksjonærene i Norske Skog har bedt om hjelp for å løse den finansielle situasjonen.

– Det de ønsker er bedre rammevilkår, slik at de er i stand til å konkurrere på like vilkår som sine konkurrenter.

Jeg registrerer at regjeringen nå vurderer å tillate bruk av aske som gjødsel, og det er positivt, selv om tiltaket kommer sent. Det vil kunne gi Saugbrugs en gevinst på to millioner kroner i året.

Bedre rammevilkår

Men mye viktigere er andre rammevilkår som CO₂-kompensasjonen, der Saugbrugs taper 30 millioner kroner årlig. Også i forhold til Norske Skogs fabrikk på Skogn.

Legger man til grønne sertifikater, kraftpris og bedre akseltrykk på veiene for å kunne frakte mer tømmer pr. bil, snakker vi om i overkant av 50 millioner i økte inntekter for Saugbrugs.

Dette har de kjempet for i årevis, uten å bli hørt.

Og uten å forskuttere noe valgresultat: Dannes det en Ap/Sp-regjering etter valget, vil rammevilkårene for treforedlingsindustrien både i Norge og Østfold bli en sak vi tar raskt fatt i, sier han.

Trenger ro

At han har uttalt at Norske Skog nå trenger ro, kommenterer han slik:

– Fram til generalforsamlingen mandag skal de ansatte skal fortsatt produsere papir, og ledelsen skal jobbe videre med økonomi.

Da trenger man ikke unødig støy. Det fører ikke til noe.

Det betyr ikke at vi ikke bryr oss. Industrien er viktig for Østfold, og Saugbrugs er viktig for Halden.

 Derfor følger vi situasjonen tett og er i jevnlig dialog med Saugbrugs. Vi er opptatt av at treforedlingsindustrien også i framtida skal være viktig for Østfold og Halden, sier Sigmundstad.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags