Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag ettermiddag, og de konkluderer med at dersom forslaget ikke får gjennomslag, vil det trolig ende med konkurs.

Fristen for å uttale seg om forslaget går ut torsdag 19. oktober.

Siste mulighet

Etter at Norske Skog har utsatt fristen for å komme til enighet seks ganger på kort tid, konkluderer selskapet slik i børsmeldingen:

– Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantsikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske framgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet.

– Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene, skriver selskapet.

Så langt hevder selskapet at mer enn 65 prosent av de sikrede lånegiverne og større aksjeeiere har dtilt seg positive til forslaget til løsning.

Intensive forhandlinger

– Det har vært en intensiv forhandlingsperiode mellom de ulike interessentene. Etter styrets vurdering er dette det eneste omforente og gjennomførbare forslaget, sett med de usikrede obligasjonseiernes og aksjonærenes øyne.

Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA i børsmeldingen.

Konkurs

– Dersom rekapitaliseringsforslaget ikke lykkes, er det sannsynlig at styrene i Norske Skogindustrier ASA, Norske Treindustrier AS og Norske Skog Holding AS vil konkludere med å begjære frivillig eller tvungen gjeldsforhandling eller konkurs via norsk rettsvesen.

Etter all sannsynlighet, vil dette resultere i tap av alle verdier for de usikrede obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene.

Styrene anbefaler derfor at alle obligasjonseiere og aksjonærer godkjenner det nye rekapitaliseringsforslaget, skriver selskapet i meldingen.

Drakamp

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets sju papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen).

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog AS for å sikre sitt pant i fabrikkanleggene.

Tidligere Norske Skog-sjef, Sven Ombudstvedt, er satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke går tapt.

Dette er planen

I følge børsmeldingen går styrets nye plan ut på å ta opp et nytt obligasjonslån på 250 millioner euro (ca 2,35 milliarder norske kroner). Lånet skal løpe fram til 2022 og ha ei rente på 8,5 prosent.

Samtidig vil de sikrede obligasjonseierne få 91 prosent av aksjene, de usikrede obligasjonseierne 6,3 prosent og de nåværende aksjonærene 2,7 prosent.

Styret foreslår også en aksjeutvidelse på 500 millioner kroner, der de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene har fortrinnsrett. Førstenevnte er foreslått til 300 millioner, og aksjonærene til 200 millioner.

Mindre gjeld

I børsmeldingen opplyser styret at dersom forslaget går gjennom, vil bruttogjelda til Norske Skog bli redusert fra rundt ni milliarder kroner til tre milliarder.

Det gir også reduserte rentekostnader fra 600 til rundt 200 millioner kroner.