Nedgang i ungdomskriminalitet

SLT-koordinator Lars Pedersen Dues prosjektstilling er gjort fast etter et vellykket arbeid mot ungdomskriminalitet i Halden. Arkiv.

SLT-koordinator Lars Pedersen Dues prosjektstilling er gjort fast etter et vellykket arbeid mot ungdomskriminalitet i Halden. Arkiv. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

I Halden har det vært en klar nedgang i kriminell aktivitet blant ungdom siden 2007.

DEL

Som en følge av dette blir SLT-koordinator en fast stilling i Halden.

Enstemmig vedtatt

SLT betyr Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, og ordningen ble innført i Halden i 2007 med ansettelse av SLT-koordinator Lars Pedersen Due i prosjektstilling.

Samarbeidet mellom kommunen og politiet om kriminalitetsforebyggende tiltak har vist seg å ha en god effekt. Tallene fra prosjektperioden viser at den kriminelle aktiviteten i aldersgruppen 10 til 18 år har gått markert ned.

Rådmannen tillegger utviklingen det målrettede arbeidet gjennom SLT-samarbeidet. I sine vurderinger konkluderer han med at det er viktig å opprettholde ordningen, og han mener samtidig at ordningen raskt vil smuldre bort uten en koordinator. Det er et syn kommunestyret deler, og torsdag ble det enstemmig vedtatt å videreføre SLT-koordinatoren som en fast stilling.

Voksende problemer

Bakgrunnen for etableringen av SLT-ordningen var at Halden i en lengre periode hadde hatt problemer med en voksende ungdomskriminalitet blant både etnisk norske ungdommer og ungdom med fremmedkulturell bakgrunn.

Fra 2008 og fram til i dag viser tallene en nedgang av kriminalsaker i ungdomsgruppene. Gjengproblematikken blant fremmedkulturelle ble viet stor oppmerksomhet i 2007. Det har vært en positiv utvikling i denne gruppen.

Det er liten ettervekst av kriminalitet i de nye yngre årsklassene, og det framholdes som en utfordring å fortsatt holde de unge utenfor kriminell virksomhet. Det har dukket opp noen yngre gutter i målgruppen, men i mindre omfang enn tidligere.

Respekt gjennom vold

Tidlig i 2010 har det også vært noen tilfeller av at de mest aktive som nærmer seg 18 år har opptrådt i helgemiljøet på jakt etter bråk. Det er ifølge rådmannens kommentarer en misforstått oppfatning i deler av dette miljøet at bruk av vold gir respekt utad. Derimot kan det hende at det gir en viss respekt innad i miljøet, mener han.

Statistikkene viser at det er en nedgang i de fleste typer kriminalitet bortsett fra narkotikasaker. Foreløpig er det de svakere stoffer som hasj og marihuana som dominerer, men all erfaring og forskning viser at sterkere stoffer følger i kjølvannet av disse stoffene.

Det er etnisk norsk ungdom som står for det meste av ungdomskriminaliteten i Halden, men ungdom med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i forhold til sin andel av befolkningen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags