Mindre forkjølelse – lavere sykefravær

Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 har det legemeldte sykefraværet for arbeidstagere gått ned med to prosent i Østfold. Sykefraværet i fylket er nå på 6,2 prosent