Trenger hjelp av kommunen og næringslivet for å få folk ut i jobb - i fjor utbetalte Nav sosialstønad til 1.128 haldensere

Artikkelen er over 1 år gammel

Over 1.000 innbyggere i Halden er avhengig av sosialhjelp. I fjor utbetalte kommunen over 57 millioner kroner i stønad. Så høyt beløp har det ikke vært før.