Haldenser i 40-årene jukset til seg 160.000 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger

Skrev at han jobbet over 200 arbeidsdager, men jobbet egentlig 300.