Dette er utbetalingsdatoene for Nav-stønader i desember

NAV: Utbetalingsdatoene for de ulike Nav-stønadene varierer etter hvilken type stønad du mottar.

NAV: Utbetalingsdatoene for de ulike Nav-stønadene varierer etter hvilken type stønad du mottar.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Varierer etter hvilken type stønad du mottar.

DEL

(Fredriksstad Blad) De aller fleste av oss kan glede oss over halv skatt på desember-lønna, noe som kommer godt med når vi skal kjøpe julegaver.

Nå har Nav også oppdatert sin liste over utbetalingsdatoer for sine stønader i desember, og oversikten er som følger:

Etter dato

Barnebidrag/bidragsforskudd: 5. desember. Ingen skatt.

Sykepenger: 11. desember. Halv skatt i desember.

Svangerskapspenger: 11. desember. Halv skatt i desember.

Opplæringspenger: 11. desember. Halv skatt i desember.

Pleiepenger: 11. desember. Halv skatt i desember.

Foreldrepenger: 11. desember. Halv skatt i desember.

Ventelønn: 12. desember. Halv skatt i desember.

Uføretrygd: 12. desember. Halv skatt i desember, med unntak for dem som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.

Barnepensjon: 12. desember.

Alderspensjon og AFP: 12. desember. Ingen skatt i desember, med unntak av dem som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.

Tidligere familiepleier: 12. desember. Ingen skatt i desember.

Supplerende stønad: 12. desember. Ingen skatt i desember.

Stønad til barnetilsyn: 12. desember. Ingen skatt.

Overgangsstønad: 12. desember. Halv skatt i desember.

Grunn- og hjelpestønad: 12. desember. Ingen skatt.

Gjenlevendepensjon (etterlattepensjon): 12. desember. Ingen skatt i desember.

Kontantstøtte: 18. desember. Ingen skatt.

Barnetrygd: 18. desember. Ingen skatt.

Varierer fra kommune til kommune

Økonomisk sosialhjelp: Utbetalingene varierer fra kommune til kommune. Sjekk vedtaksbrevet for informasjon om utbetaling i din kommune.

Kvalifiseringsstønad: Utbetalingene varierer fra kommune til kommune. Sjekk vedtaksbrevet for informasjon om utbetaling i din kommune. Halv skatt i desember.

Introduksjonsstønad: Utbetalingene varierer fra kommune til kommune. Sjekk vedtaksbrevet for informasjon om utbetaling i din kommune. Ingen skatt i desember.

Etter registrert meldekort

Tiltakspenger: 2–4 virkedager etter at meldekortet ditt er registrert hos Nav. Blir ikke trukket skatt.

Dagpenger: 2.3 virkedager etter meldekort er registrert i henhold til meldefrist. I desember er den første utbetalingen, i uke 47/48 eller uke 48/49, trekkfri.

Arbeidsavklaringspenger (AAP): 2–3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefirst. I desember er den første utbetalingen, i uke 47/48 eller uke 48/49, trekkfri.

Andre regler

Tilleggsstønader: Ingen fast utbetalingsdato, avhenger av hva tilleggsstønaden skal dekke. Løpende utgifter, engangsutgifter eller daglig reise behandles ulikt, sjekk Nav for mer info.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags