Gå til sidens hovedinnhold

Halden-firma har funnet løsningen på et problem som Olje-Norge vil takke dem for

Artikkelen er over 4 år gammel

Hverdagen for mange oljearbeidere blir enklere i framtida takket være oppfinnsomheten og pågangsmotet til Gisle Andresen og Øystein Veland.

– Folk skal kunne lære seg dette dataprogrammet på ett minutt. Så enkelt er det, sier Gisle Andresen om verktøyet som skal brukes til å koordinere kompliserte og sammensatte planleggingsoppgaver.

Økt effektivisering

Selv har han og kollega Øystein Veland brukt flere år sammen med oljebransjen på å utvikle et dataprogram som gir brukerne en helt ny måte å samkjøre og planlegge hva de skal gjøre.

Når fagpersoner sitter i hver sin avdeling, på hvert sitt sted eller i hvert sitt firma og jobber med samme prosjekt eller oppgave, er møter og e-post de vanlige hjelpemidlene for å holde hverandre oppdatert og diskutere ulike løsninger eller muligheter.

Særlig møtevirksomhet er tidkrevende, og e-post er heller ikke alltid effektivt. Felles for begge arbeidsmetodene er at planleggingen skjer i forkant av utførelsen, og at det er tungvint og upraktisk ved håndtering av utforutsette hendelser og endringer.

Med dataprogrammet til Gisle Andresen og Øystein Veland kan man planlegge aktiviteter, endre planer og koordinere ressurser samtidig og mens prosjektene pågår.

Gode råd og økonomisk støtte

– Vi kaller det «live plan» fordi programmet sammenfatter opplysninger som til en hver tid befinner seg i ulike eksterne datasystemer, for deretter å visualisere dataen enkelt og intuitivt på skjermen til brukerne, forklarer Andresen.

Det var oljebransjens behov for å koordinere informasjon fra flere ulike faggrupper på ulike steder og i ulike bedrifter, også kjent som integrerte operasjoner, som var utgangspunktet for Andresens og Velands selskap Visavi.

Etter mange år som forskere hos Institutt for Energiteknikk (IFE), ble de to stipendiater ved et forskningsprogram, «Senter for Integrerte Operasjoner i Petroleumsnæringen», som var et samarbeid mellom IFE, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, forskningsorganisasjonen SINTEF og oljeindustrien.

Sammen med kollegaene på IFE utviklet de Visavi Live Plan som kan tilpasses etter store organisasjoners omfattende koordineringsbehov.

Forskningsrådet, IFE og Innovasjon Norge er blant dem som har støttet prosjektet økonomisk.

Kunnskap sitter fast i «siloer»

– Ingen eksisterende produkter kunne dekke bransjens behov, og vi sier derfor at vi tilbyr en helt ny type produkt - en digital koordineringsarena. Visavi har fått veldig god mottakelse, sier Andresen.

Live plan har løsningen på «silo-problematikken», som gründeren omtaler det som.

I oljebransjen, som i de fleste andre bransjer, fins det mange eksperter. Folk som er veldig gode på sitt arbeidsområde og fagfelt, og som bedriften er avhengig av for at for eksempel en oljeplattform skal fungere optimalt. Eller at planlagt vedlikeholdsarbeid skal bli gjennomført på en god og effektiv måte.

En utfordring er å samkjøre kunnskapen til alle ekspertene. Andresen påpeker at det fins flere planleggingsverktøy, men at ytterst få av disse «prater» med de andre verktøyene og datasystemene som ekspertene bruker. Dermed blir kunnskapen værende i siloer.

Kommunen selger glemt boligtomt med fjordutsikt 

Fransk interesse

Live plan henter informasjon fra de ulike siloene og presenterer det på en enkel og intuitiv måte. Brukerne får enkelt oversikt over alle faggrupper og annen relevant informasjon som en bedrift har bruk for under gjennomføring av ulike prosjekter.

– Programmet behandler kompleks data og løser et sammensatt problem, men målet vårt er altså at det skal være mulig å lære seg å bruke programmet på ett minutt, understreker Andresen.

Ingen 17. mai-taler og samling på Torget i år

Visavi Live plan er allerede tatt i bruk av to franske oljeselskap, og Andresen og Veland er klare for fortsettelsen.

– Vi prater med alle slags bransjer når det gjelder Live plan. For eksempel ser vi at prosessindustrien har mange av de samme utfordringene med vedlikeholdsplanlegging som oljeplattformer. Grunnen til at vi og investorene våre satser på oljebransjen, er at vi kjenner bransjen godt fra forskningsprosjektet og gjennom IFE, sier Andresen, som har planer om å doble antall ansatte fra fem til ni-ti i løpet av 2017.

 

Kommentarer til denne saken