Tirsdag ettermiddag skrev innehaverne av kafeen Polly's Tearoom følgende på sin Facebook-side:

– Polly's Tearoom er stengt. Vi håper å være tilbake i løpet av kort tid. Mvh. Hanne & Rikke.

Les også: Disse søkte jobb på Torgets nyeste restaurant

– Har begjært oppbud

Når HA ringer Hanne Gran onsdag formiddag, henviser hun rett til Pål Are Sund hos Advokatfirmaet Negota.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken, men du kan prate med advokaten vår, sier Gran.

Advokaten forklarer at konkurs er årsaken til den stengte kafeen.

– Den økonomiske situasjonen i selskapet er av en sånn art at styret har begjært oppbud, sier han.

– Kan du si noe om hvorfor økonomien har blitt sånn at selskapet er konkurs?

– Det er den økonomiske situasjonen som er årsaken. Vi trenger ikke gå nærmere inn på detaljer, svarer Sund.

– Lever under konstant press

Hos regnskapstall.no står Hanne Gran og Rikke Stormoen oppført som aksjeeiere med 50 prosent hver. Gran er styreleder og Stormoen styremedlem.

Les også: Nå skjer det noe her snart

De to åpnet den populære kafeen på Norsiden 7. mars for fire år siden.

 

I oppstartsåret 2014 omsatte de for 1,58 millioner kroner og gikk med et underskudd på nesten en halv million. Men siden den gang har økonomien gradvis forbedret seg. Siste tilgjengelige regnskap (2016) viste en omsetning på 1,72 millioner kroner og et lite underskudd på 40.000 kroner.

– Vi har for lengst innsett at vi aldri kommer til å bli «rike» av dette. Vi lever også under et konstant press med usikkerhet fra dag til dag, skrev Gran og Stormoen på Facebook på jubileumsdagen.

FAKTA: Oppbud

Hva er oppbud?

Å begjære oppbud betyr at et foretak ber om at det åpnes konkurs i eget selskap.

Hvilke vilkår må være til stede?

Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden, og at betalingsproblemene ikke er midlertidige.

Hvem kan begjære oppbud?

  • Oppbudsbegjæring fra aksjeselskap må fremsettes av styret.  
  • Oppbudsbegjæring fra ansvarlig selskap (ANS/DA) må antas å måtte fremsettes av selskapsmøtet.
  • Oppbudsbegjæring fra utenlandsk selskap må fremsettes av hovedselskapets styre.

Kilde: domstol.no