Det er menneskene som utgjør firmaet

Siden Jan Erik Østensvig startet byggmesterfirmaet i 1986 har det ikke skjedd mange endringer. Men de endringene som har skjedd har vært vesentlige. Og lønnsomme.