23 nye bedrifter denne måneden: Kafeer, kulturproduksjoner og drift av bensinstasjon

I løpet av oktober er det blitt registrert 23 nye bedrifter i Halden-distriktet. De skal drive med alt fra eiendomsutvikling til å selge snitter på døra.