Gå til sidens hovedinnhold

På ett år har Halden rykket opp sju plasser i Kommune-NM

Artikkelen er over 4 år gammel

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har siden 2011 levert en oversikt over hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side.

Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås i NHOs Kommune-NM, og alle tall er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Interessant informasjon

Tallmaterialet som gjennomgås, gir kommunens rangering for de enkelte faktorene og en samlet totalrangering for alle landets kommuner.

NHOs Kommune-NM viser utvikling over tid på en rekke relevante områder som er av interesse for næringsliv, politikere, offentlige etater og innbyggere.

I valgåret 2017 bør rangeringen av landets kommuner og områder som politiske beslutninger kan påvirke være av særlig interesse for både de som velger, og de som skal velges.

Tallene er hentet fra statistikk for kommunene for 2016 og settes sammen til Kommune-NM 2017. Menon Economics leverte årets tallgrunnlag til Kommune-NM.  

Positiv utvikling for Halden

Halden opplever en positiv utvikling og rykker opp med sju plasser. Kommunen ligger på en 8. plass av 18 kommuner i Østfold og på 129. plass på landsbasis.

Halden går frem på hovedindikatorene næringsliv (16 plasser) og kommuneøkonomi (fem plasser). Kommunen opplever en liten tilbakegang på hovedindikatorene arbeidsmarked (fem plasser), demografi (10 plasser) og kompetanse (tre plasser). Selv om Halden går tilbake på kompetansescoren, scorer de fortsatt relativt høyt på landsbasis.

– Haldens positive utvikling er gode nyheter. De går frem på viktige indikatorer, men har en minimal tilbakegang på tre indikatorer. Halden med sin unike lokalisering og høy kompetansescore har potensial til å være en av Norges beste kommuner for næringslivet, sier regiondirektør i NHO, Roald Gulbrandsen.      

Høy teknisk og naturvitenskaplig kompetanse

Kommunen utmerker seg positivt på delindikatoren Kommunens kjøp av private tjenester (konsern) med en 19. plass på landsbasis.

Kommunen scorer høyt på kompetanseindikatoren med en 68.plass på landsbasis. Det er spesielt på indikatoren Sysselsatte med teknisk og naturvitenskaplig utdanning at Halden scorer høyt med en 23.plass på landsbasis.

– Det er ikke overraskende at Halden med blant annet Høgskolen i Østfold og Smart Innovation Norway-miljøet scorer høyt på kompetansescoren. Halden er full av gode tekniske bedrifter som Teknotherm Marine AS, SAAB Technologies, Nexans og Esmart Systems. Men det er viktig at vi ikke tar det for gitt. Her har vi en av Norges fremste kommuner på sysselsatte med teknisk og naturvitenskaplig utdanning. Det gode samarbeidet mellom høgskolen og næringslivet løfter hele kommunen opp, sier en stolt Gulbrandsen.

Lavt arbeidsmarked-score

Halden scorer dårlig på hovedindikatoren arbeidsmarked med en 372.plass på landsbasis av i alt 426 kommuner.

– Halden scorer dårlig på arbeidsmarked-indikatoren primært fordi kommunen har en høy andel av uføre, arbeidsledige og et høyt sykefravær. Dette er bekymringsfullt og alvorlig. Dette må være en av hovedutfordringene for Halden fremover, sier Gulbrandsen.

Det går framover for Østfold

Østfold har en positiv utvikling og rykker opp til 10.plass fra fjorårets 11.plass. Det er spesielt på faktoren demografi (befolkningsvekst, netto innflytting og unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken) at Østfold scorer høyere. Det er i år første gang at et flertall av kommunene i Østfold går fram.

De 10 kommunene med framgang representerer over 75 prosent av befolkningen i fylket. Rømskog, Våler og Hobøl er blant kommunene som har særlig sterk fremgang, men de fire største, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden, går også frem.  

– Vi måler alle landets 426 kommuner opp mot hverandre basert på fem hovedindikatorer som er viktige for næringslivet. Til sammen gir disse tallene en god indikasjon på hvor god bærekraft en kommune eller region har til å kunne sikre vekst og velferd for de som bor og jobber der. Det er viktig å presisere at resultatene er indikasjoner, sier Gulbrandsen.

- Det er gledelig at Østfold har en positiv utvikling, og at hele 75 prosent av befolkningen i fylket bor i kommuner som har riktig utvikling. Dette viser at næringslivet i Østfold trives, men vi må kontinuerlig jobbe for at vi får flere arbeidsplasser, mer innovasjon og økt verdiskapning. Målet er at Østfold blir et av landets fremste næringsvertfylker, avslutter regionlederen.

Kommentarer til denne saken