Stenbrudd i Halden drives farlig og forurensende ifølge kontroll fra Fylkesmannen

Brekke Stenbrudd har fått flere avvik som Fylkesmannen ser på som alvorlig. Om de ikke retter det opp innen fristen, får de bot på 100.000 kroner.