I sommer la de ut kafeen for salg – nå satser de igjen

Dag Brandth og Adrian Plaskett velger å fortsette kafédriften på Fredriksten festning. Men det blir en del forandringer.