Flere aktører HA har snakket med sier det er rolig på boligbyggefronten.

– Kommunale tomter

– Vi skal i gang med et nytt prosjekt ved Bø Planteskole, men om jeg tenker på bransjen som helhet så skulle jeg ønske kommunen la til rette for flere kommunale tomter og økt boligbygging, sier Moen.

– Vinn-vinn

Han mener dette også er i kommunens interesse.

– Jeg mener kommunen også må se på muligheter for å tjene mer penger, ikke bare skjære ned. I den sammenhengen ville det å legge ut flere tomter, som kommunen kan tjene penger på og næringen kan utvikle, være vinn-vinn for alle parter, mener Lasse Moen.