Gå til sidens hovedinnhold

Vil legge ned musikk og drama

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesrådmannen holder fast ved forslaget om å legge ned tilbudet innen musikk og drama på Risum. Heller ikke matfag lever trygt.

Det kommer fram av forslaget til rullering av skolebruksplanen for 2015–2026.

Forslaget har en høringsfrist som løper ut 29. april og vil ikke få noen konsekvens for de som har søkt skoleplass i år.

For få og for dyrt

Fylkesrådmannen mener tilbudet på Risum brukes av for få og er for dyrt. Han ser det også i sammenheng med planene om å samle Halden vg. skole i sentrum.

– Dette utdanningsprogrammet berører få elever på et tilbud uten stor etterspørsel i arbeidslivet, og der kostnadene ved flytting fra Risum til en samlet skole i sentrum vil være betydelige.

I tillegg er driftsutgiftene pr. elev for MD i Halden høye i forhold til de andre skolene, skriver fylkesrådmann Odd Roald Andreassen.

Les også: – Flytting til Moss er helt uforståelig

Til Moss?

Fylkestinget ønsket i fjor en helhetlig gjennomgang av hele MD-tilbudet i fylket, og Andreassen konkludere med at det totale elevtallet bør reduseres noe til fordel for ønsket vekst innenfor helse og omsorgsfag og studiespesialisering.

Han ønsker å opprettholde nivået for musikk og drama i Askim og mener en avvikling i Halden må føre til at tilbudet flyttes til en annen skole – primært i ytre Østfold.

Her anbefaler han at det blir Kirkeparken i Moss.

– Der er lokalene best, og skolen har et potensial for å kunne ta imot flere elever ved mer arealeffektiv utnyttelse av lokalene.

Han innrømmer imidlertid at dette vil bli dårlig tilgjengelig, særlig for elever fra Halden.

Matfag i fare

I sitt vedtak i juni 2015 slo fylkestinget fast dette:

«Når nytt bygg i sentrum for samling av skolen er ferdigstilt gjøres følgende endringer:

Restaurant og matfag i Halden opprettholdes».

Likevel gjentar fylkesrådmann Odd Roald Andreassen forslaget om nedleggelse av restaurant og matfag (RM).

Han begrunner dette med dårlig søkning og at det vil koste mye å etablere nye lokaler i sentrum. Han mener derfor plassene bør overføres til Fredrikstad, der elevgrunnlaget er mye større.

De mest motiverte elevene vil trolig også følge med, skriver han.

Motforestillinger

Likevel reiser han også klare motforestillinger mot en nedlegging.

– Det er et godt fungerende tilbud for svake elever, RM driver skolens kantine, og RM skal opprettholdes i Halden fengsel og på Tosterødberget.

Da er det også en fordel å ha tilbudet på vertsskolen, skriver Andreassen.

Flere endringer

Forslaget til ny skolebruksplan legger også opp til flere endringer i Halden.

Det aktuelt å bytte ut en klasse data/elektronikk til El-energi, eventuelt med en klasse IKT-servicefag. Det skyldes dårlig søkning og få lærlingplasser.

I Halden foreslås også utdanning som apotektekniker overført til en av skolene i Sarpsborg som følge av at en stor del av elevene over tid kommer fra Nedre Glomma, og at en overføring vil gjøre behovet for nye investeringer i sentrum mindre ved en kommende samling av skolen.

Det være aktuelt med en midlertidig overføring fra Halden til Borg allerede fra kommende skoleår.

Kommentarer til denne saken