Mot kjøreretningen på sykkel

Slik vil Bondebakken bli skiltet. Enveiskjørt og innkjøring forbudt for biler, men ikke sykler. Det betyr at det vil bli lov til å sykle opp Bondebakken, mot enveiskjøringen.

Slik vil Bondebakken bli skiltet. Enveiskjørt og innkjøring forbudt for biler, men ikke sykler. Det betyr at det vil bli lov til å sykle opp Bondebakken, mot enveiskjøringen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

To trafikklærere i Halden har reagert på at kommunens veisjef Egil Hult kunne gi syklistene lov til å sykle opp Bondebakken, mot enveiskjøring.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Egil Hult sier til HA at det for to-tre år siden dukket opp nye skilt for syklistene.

Kommer fra Oslo

– I Oslo var det et problem at syklister syklet mot enveiskjøring, og dette er nå løst. Et underskilt på både enveiskjørt gate og på innkjøring forbudt, tillater at syklistene kan sykle mot kjøreretningen.

Bondebakken oppfyller de kriteriene som settes, forklarer Hult.

Nye skilt – nye regler

De nye forskriftene for unntak for sykling mot kjøreretningen, framgår av skiltforskriftene og gjelder skilt 526 – enveiskjøring.

Vi gjengir reglene:

«Sykling kan på visse vilkår tillates mot kjøreretningen i enveisregulerte gater (se nedenfor). Ingen andre kjøretøyer kan unndras fra enveisregulering med skilt 526.

Unntak:

«Kjøring med sykkel mot kjøreretningen i enveisregulerte gater kan tillates dersom etterfølgende kriterier er oppfylt:

  • Det skal enten være skiltet hastighet 30 km/t eller målinger som viser at 85 prosent av kjøretøyene har hastighet 35 km/t eller lavere.
  • Trafikkmengden skal ikke overstige 2.000 kjøretøyer i året, så lenge det ikke er et oppmerket sykkelfelt.
  • Andelen av tungtrafikk på strekningen bør ikke overstige 10 prosent.
  • Kjørebanen bør ha en bredde på fire meter, på 3,5 meter der store kjøretøy bare forekommer sporadisk.»

– Skal gå en runde

Egil Hult vet at det er først når kommunen setter opp de nye skiltene, at reglene for sykling gjelder.

– Det er mulig vi går noen nye runder, alt etter hvilke reaksjoner vi får. Og det kan godt hende at saken havner i hovedutvalget for endelig godkjenning, selv om vi har fått tillatelse fra veivesenet, sier Hult.

Når skiltene kommer opp vil han ikke si noe om, men forteller at det da skal settes opp et innkjøring forbudt-skilt, med underskilt når du skal opp Bondebakken, og et enveiskjørt skilt med underskilt oppe i bakken, ved innkjøringen til Statkrafts anlegg.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags