Velferdstinget er en sammensetning av studentdemokratiene på Vestlandet. Her snakker vi om 35.000 studenter.

Velferd

Ledervervet er på fulltid og lønnet. Mia Milde er valgt for ett år. Hun forteller at hun skal jobbe opp mot kommuner, fylkeskommunen og politikere sentralt for å sikre studenter velferd.

For henne er det viktig å jobbe for at de kommende bysyklene skal få stativer på campusene. Og hun skal gjøre det hun kan for å sikre at studenter også i framtida har 11 måneders studiestøtte. Boligutvikling for studenter står også på lista over hjertesaker. Det samme er temaet psykisk helse for studenter.

Snart ferdig

Mia Milde har tidligere sittet i rådet til Studentersamfunnet i Bergen og i styret til Studentradioen i Bergen.

Hun er snart ferdig utdannet statsviter. Hun skal om knappe to uker levere sin masteroppgave. Haldenseren studerer administrasjon og organisasjonsvitenskap.

– Skal du fortsette å studere etter at du er ferdig som leder av Velferdstinget om ett år?

– Jeg aner ikke. Men jeg har lyst til å bli lærer, svarer Milde, som på grunn av masteroppgaven ikke kommer hjem til Halden til 17. mai i år.

– Blir du for godt i Bergen?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke bestemt meg om jeg skal bli i Bergen resten av livet. Jeg skal dra dit vinden blåser, for å si det slik, svarer Mia Milde.