Derfor jobbes det ved gamle Mattis

Anleggsmaskinen er på plass. Men noen riving blir det ikke før senere.