Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt ikke slått inn en spiker på Makø

Artikkelen er over 6 år gammel

Fra og med våren 2016 skulle Makø ta over som leirskoletilbud for skolene i Halden. Ennå er det ikke slått inn en spiker.

I forbindelse med budsjettet for 2014, vedtok flertallet i kommunestyret at den tradisjonelle leirskolen med fem dagers opphold på fjellet skulle falle bort.

I stedet skulle det planlegges et leirskoletilbud i egen regi i Halden kommune.

På bakgrunn av dette vedtaket ble alle planlagte leirskoleopphold for skoleåret 2014/2015 avbestilt. For 2013/2014 ble de gjennomført som avtalt.

Makø

Høsten 2014 ble det klart at kommunens egen eiendom, Makø, pekte seg ut som et foretrukket alternativ, og i budsjettet for 2015 foreslo rådmannen en bevilgning på fem millioner kroner til oppgradering av stedet.

Det ble også vedtatt av kommunestyret.

Pengene skulle blant annet brukes til vann og avløp og til universell utforming av stedet.

I egen regi

Et drøyt halvår før utbyggingen er tenkt ferdig, er den fortsatt ikke i gang.

– Vi er i sluttfasen av nødvendige beregninger. Målsettingen var at dette tilbudet skulle bli billigere enn opphold på fjellet, men slik det ligger an nå, kan det bli noen forskyvninger, sier fungerende kommunalsjef for undervisning og oppvekst, Kent-Arne Andreassen.

– Vi tar sikte på å legge fram ferdige kalkyler i det første møtet i det nye hovedutvalget nå i høst, sier han.

Og han vil ikke gå med på noen spekulasjoner om at Makø rett og slett blir dyrere enn det tilbudet elevene hadde tidligere.

Funnet nok vann

Det er teknisk drift i Halden kommune som skal utføre arbeidet på Makø.

– Vi må naturlig nok avvente en bestilling fra undervisning og oppvekst, men har allerede boret etter vannet og funnet tilstrekkelige mengder, sier kommunalsjef teknisk, Ulf Ellingsen.

– Vi har også vært i kontakt med Hvaler kommune om en mulig utbygging, og fra dem har vi allerede fått godkjenning for de planlagte arbeidene, sier Ellingsen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.