Faktisk var det å kartlegge tilstand og behov noe av det første kirkeverge Jan Ivar Andreassen gjorde da han begynte i jobben i Halden.

– Vi er i mål med ganske mye, men fortsatt står det viktige ting igjen. Det er ikke nok å ha planer, vi må ha penger også, sier han.

Stolt av lokalene

På to punkter er han imidlertid stolt: de nye lokalene i Os allé 13 og kirkestua ved Asak kirke.

– De oppfyller loven om universell utforming fullt ut, og jeg må tillegge at vi har fått svært god hjelp i dette arbeidet av Norges Handikapforbund i Halden og Aremark.

En tilrettelegging som gjør at alle kan bruke lokalene, er nemlig mye mer enn bare rullestoltilgang. Det er også lagt forholdene til rette for synshemmede ved å ha ledelinjer i gulvet og malt med kontrastfarger.

– Men vi mangler fortsatt teleslynge i kirkerommet, sier han.

På «overtid»

– Korridorene er gjort bredere slik at to rullestoler kan passere hverandre og det er heis i kort avstand fra handikapparkering i bakgården, sier Andreassen.

I den planen som ble lagt i 2007 hadde man en målsetting om å være i mål i år.

– Det blir vi ikke, slår kirkevergen fast.

En statusoversikt pr. desember 2015 viser likevel at mange punkter er kvittert ut. Særlig gjelder det for teleslynger og høyttaleranlegg som er på plass i alle kirkene med unntak av Enningdalen og i alle kapellene med unntak av Os og Tistedal.

Dårlig i kirkerommet

Tilgjengeligheten i kirkerommet er Andreassen ikke fornøyd med.

– I Berg, Tistedal, Asak og Os kapell er det bra, men i de øvrige må det enten justeres eller fjernes benker, sier han.

Og er særlig misfornøyd med forholdene i Immanuels kirke.

– Der er det elendig, slår han usminket fast. – Rullestolbrukere kan kun komme inn via den ene sideinngangen, men rampen fra inngangen og videre ned i kirkerommet er for bratt.

Kjøreveien på utsiden er dessuten belagt med brosten, som ikke er særlig rullestolvennlig.

Hvis noen i rullestol ønsker å komme opp til alterringen, må vi legge ut skinner. Det er ikke bra nok, sier han.

Toalettforhold

Planen inneholder også en oppgradering av toalettforholdene. I dag finnes det kun toaletter i Asak, Idd, Rokke og Tistedal kirker.

– Vi har godkjente planer for Prestebakke, og der vil vi bygge noe tilsvarende kirkestua på Asak. Men foreløpig er det bare planer. Vi mangler penger til å kunne investere, sier Jan-Ivar Andreassen.

– Kirken er viktig for svært mange i flere av livets faser; dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Da er det viktig at alle også gis tilgang til kirkene og kapellene våre, sier han.