Dyra til Kjell (74) blir ikke avlivet denne uka

Bonde Kjell Pedersen fikk medhold i Halden tingrett. Nå må Mattilsynet vente til klagesaken hans er behandlet før de eventuelt avvikler dyreholdet.