Registrerer hele Haldens kystsone til fots

Artikkelen er over 3 år gammel

Halden kommune er i gang med å registrere 100-metersbeltet langs hele kystsona fra Berby til Røsnæskilen.