Utvalgsleder Per Magnus Finnanger Sandsmark sier det ikke er vedtatt noen kostbar plan. Her har politikerne prioritert og tatt hensyn til kommuneøkonomien.

Det viktigste

De viktigste vedtakene er: Pengene i «Legat for allmennyttige formål» skal settes av til restaurering av Konservativen neste år. Konservativen overføres ikke til Haldens historiske Samlinger.

Vi nevner også: Stille krav om kompetanse innen kultur, fritid og ungdom for stillinger i ungdomsklubben og ved Rockehuset. Utvalget slår fast at Blåseensemblet, Opera Østfold og Halden historiske Samlinger fortsatt skal få støtte. Torget utvikles som kulturarena og markedstorv. Tirsdags- og Torsdagsklubben består.

– Og vi slår fast at Rockehuset og Domino skal bevares. Rockehuset fortsetter i Rockehuset. Domino skal inntil videre holde til i Konservativen. Edderkoppen forblir i den gamle rektorboligen ved Rødsberg ungdomsskole. Det er viktig at Edderkoppen forblir der de er og at brukerne får forutsigbarhet, sier utvalgslederen.

Politikerne har også bestemt at muligheten for å innføre meråpent bibliotek (åpning for publikum utover åpningstidene) i Halden skal utredes. Ungdomsråd skal opprettes igjen, og det skal komme et mangfoldsråd som skal jobbe med integrering.

Det skal utarbeides en kulturminneplan og en egen plan for vedlikehold av kirkene. Politikerne prioriterer ikke å bruke ressurser på flere underplaner.

Politikerne går også imot at det opprettes en kommunal kulturpris. Disse 50.000 kronene mener de heller skal brukes på det frivillige kulturlivet i Halden.

Arbeidersamfundet

Arbeiderpartiets John Østensvig foreslo å opprette en stiftelse som skal arbeide for å skape kulturtilbud i Arbeidersamfundet. Forslaget fikk kun dette partiets stemmer.

Jens Bakke (Sp) foreslo at kommunen skal samarbeide med aktører som vil skape kulturaktivitet i Arbeidersamfundet. Dette ble vedtatt med stemmer fra H, V, Sp og KrF.