Ideene begynte å svirre rundt i hodet til Ole Evenrud da Trond Henriksen foreslo at mennesker som ikke har mulighet til å gå på konsert ellers, burde få med seg Brødr. Colbjørnsens Eftf. 30. november og 1. desember.

Samarbeid blant flere aktører

Da startet et bredt samarbeid med Halden menighet, Halden kommune, Sparebank1stiftelsen Halden og Kirkens bymisjon. Nå skal de gi bort 80 billetter til mennesker som virkelig trenger det.

– Vi erfarer at når hele byen samarbeider, så får vi til veldig bra ting, sier Ole Evenrud.

 

– Tøff tid for folk på utsiden

Henriksen forteller at 10 billetter skal gå til Det Grønne Hus, 10 billetter skal gå til Halden frivilligsentral og 8 billetter skal gå til Østerbo Evangeliesenter. Resten skal han gi ut til brukere av Kirkens bymisjon.

– Dette er en spesiell og unik konsert som handler om livet i skyggen. Mange av våre brukere er folk som trenger å komme seg ut og oppleve fellesskap. Det er det som er ideologien bak Kirkens bymisjon, sier Henriksen.

 

Konserten heter «I skyggen av en festning», og Henning Kvitnes er enig i at mennesker som har havnet på utsiden av miljøet trenger å komme seg ut sammen med andre mennesker.

– Nå kommer den tøffeste tiden for folk som er på utsiden. Dette samarbeidet handler om byen vår og skape et bedre fellesskap, sier han.

Fakta: Brødr. Colbjørnsens Eftf.

30. november og 1. desember arrangerer Brødr. Colbjørnsens Eftf. konserten «I skyggen av en festning» i Immanuels kirke. Bandet består av Henning Kvitnes, Ole Evenrud, Håkon Ohlgren, Omar Østli med utvalgte gjester.

Kirkekonserten er i nært samarbeid med Den Norske Kirke og Kirkens bymisjon.

Takknemlig

Evenrud forteller at Halden menighet låner ut Immanuels kirke til konsert så lenge noe av konsertinntektene går til Kirkens bymisjon i Halden.

– Det er et stort engasjement og entusiasme hos alle aktører, og dette er veldig hyggelig for oss, sier sogneprest Jan Boye Lystad. 

I tillegg går en del av billettinntektene til Kirkens bymisjon, samt inntekter fra CD-salg fra både Evenrud og Kvitnes.

 

Henriksen forteller han er takknemlig for rausheten aktørene i Halden viser.

– Når vi får til slike samarbeid kan vi bygge mennesker med mennesker. Det viser stor raushet.