Norsk kulturindeks i regi av Telemarksforskning er nå offentliggjort, og Halden stiger på tabellen.

Les hele rapporten her

Plass nummer 124

Halden har hatt en betydelig stigning på indeksen de siste to årene. Fra nummer 199 i 2014, via fjorårets nummer 179 til årets nummer 124.

Til sammenligning i Østfold er Moss nummer 72 og Fredrikstad nummer 89, mens Sarpsborg er helt nede på plass nummer 278.

 

– Bra med stigning

Morten André Berger som er leder av Halden kulturråd, sier til HA at han foreløpig ikke vet nøyaktig hva som ligger i tallene.

– Men, det er bra med en stigning! Sier Morten André Berger som synes det blir interessant på dykke ned i tallene for å se hva de betyr.

– Selv er jeg interessert i hva det frivillige arbeidet betyr kontra de offentlige bevilgningene. Og så er det interessant hva vi får ut av hver kulturkrone i Halden, sier Morten André Berger.

Best på scenekunst og konserter

Halden har best tall på konserter, scenekunst og tildelinger. Halden er den 18. beste kommunen i landet på scenekunst (teater, dans og opera, red. anm.) og den 26. beste på konserter. 

Samtidig er Halden – som er vertskapsby for Det Norske Blåseensemble og arrangørby for Opera Østfold – den 8. beste på tildelinger av penger fra staten og fylkeskommune.

Lite til bibliotek og skolesekk

Halden er helt nede på plass nummer 421 når det gjelder bibliotek, mens kommunen er på plass 281 når det gjelder Den kulturelle skolesekken.

– Gir et godt bilde

Bård Kleppe som er forsker ved Telemarksforskning, sier til HA at tallene gir et forholdsvis godt bilde av situasjonen.

– Man kan alltid kritisere hva som er tatt med og hva som ikke er tatt med i oversikten, men bildet er ganske godt, sier Bård Kleppe til HA.

Indeksen tar for seg et forholdsvis snevert kulturbegrep. Det vil si at idrett er for eksempel ikke med, ei heller frivillighet innenfor for eksempel speiderbevegelsen og friluftshytter. 

Aremark langt nede

Aremark er helt nede på plass nummer 352, av 428 kommuner i Norge. 

Kommunen scorer ifølge indeksen lavt på antall kulturarbeidere per innbygger, museum, scenekunst, kulturskole og Den kulturelle skolesekken.

Det er verdt å merke seg at Aremark nylig åpnet et splitter nytt bibliotek.

Norsk kulturindeks

  • Beskrivelsen av kulturtilbudet og kulturaktivitet i 10 kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet.
  • Alle rangeringene er målt ut ifra antall innbyggere.
  • Norsk kulturindeks er en oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.