For de seks ansatte, som deler på en 100 prosent stilling i dag, har fått beskjed om at de ikke skal ha noe med disse gruppene og menneskene å gjøre lenger.

Over til helse

Disse seks ansatte er tilknyttet kultur. Fra nyttår av overføres fritidstilbudet til brukerne til helse og sosial. En person er ansatt i 40 prosent stilling for å drifte tilbudene.

Etter hva HA erfarer, skal også personal i samlokaliserte boliger drifte disse gruppene i tillegg til øvrige pålagte oppgaver.

Brukerne Ina Nohr, Ingelinn Ekra Hornsäter, Geir Ole Harbo og Lisa Dahlman er på krigsstien.

– Det er en meget sårende beskjed å få her i dag. Den kom som lyn fra klar himmel. Vi kan ikke bare la dette gå ut over oss. Det blir en hån mot oss, sier Lisa Dahlman.

– Vi kan ikke gi opp

– Vi kan legge inn en protest. Vi skal slåss. De som har tirsdagsklubben og torsdagsklubben i dag kjenner oss alle sammen ut og inn. De vet hva vi ønsker og trenger. Vi kan ikke gi opp. Det her er spesiell tenkning og dårlig handling, sier de.

Ingen vet hva det nye tilbudet vil inneholde og bety. Usikkerheten preger både brukere og pårørende.

– Her brukes sparekniven på de aller svakeste, påpeker pårørende Torill Harbo Slåtterø.

Manglende informasjon

Hun understreker at protestene går på kommunen, måten ansatte og brukere har blitt behandlet på, og ikke minst manglende informasjon. Det er ingen som angriper den nye lederen av tirsdagsklubben og torsdagsklubben som kommer fra helse og sosial.

– Vedkommende har helt uforskyldt havnet oppe i dette, uttrykker Harbo Slåtterø, som samtidig undrer seg over at ikke en av dem som er i tirsdags- og torsdagsklubben, har fått tilbud om å bli med over fra kultur til helse for å jobbe med klubbene videre.

I dag er det rundt 60 faste brukere av disse fritidstilbudene. For mange er det eneste fritidssyssel de har.

Frykter rasering

De seks ansatte som nå er overflødige, fikk muntlig beskjed torsdag og skriftlig beskjed fredag. Og i går under juleavslutningen takket de for seg.

– Vi får så mye energi av å være sammen med dem, sier de til HA og frykter tilbudet til brukerne vil bli rasert med den nye ordningen.

De tror ikke det blir mulig å drifte tilbudene med personalet fra de samlokaliserte boligene. Der har de ansatte nok å gjøre fra før. I boligene er det to på jobb. En av dem skal kun følge én bruker. Den andre har ansvaret for tre brukere, og ikke alle brukere er med på det samme på kveldene.