Inger Lise Skauge har skrevet sin tiende bok: - Jeg er redd for at jeg har for lite tid

Inger Lise Skauge kaller seg selv for en pensjonist med skrivelyst. Ikke er hun forfatter heller, sier hun. Og det til tross for at hun har skrevet ti bøker. Og hun har flere prosjekter på gang.