Inviterer til å bruke galgenhumor og alvor i møte med kreft

Da Ellen Rosseland Hansen fikk vite at pengene fra de siste Folk i Halden-konsertene skulle gå til kreftsaken, fikk hun sjokk. Nå skal pengegaven settes ut i livet, for livet.