Kongens brygge satser - vil bli like store som kultursalen

Sommer 2018 huset Kongens brygge vel 12000 publikummer i løpet av 40 konserter. I 2019 skal det bli enda flere.