(Fredriksstad Blad)

Konfliktrådet i Østfold og Follo mottok 447 saker i første halvår av 2017. Det er en økning på hele 35 prosent fra samme periode i fjor.

Det opplyser det juridiske rådgivningsselskapet Clerks i en pressemelding sendt til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Innbyggere som opplever urettferdighet som de er usikre på, har en unik mulighet til å bruke konfliktrådene for å få en nøytral gjennomgang av sakene, sier daglig leder Tom T. Græger i Clerks.

– All bistand fra konfliktrådene er gratis, og dette mener vi er en riktig og god måte å bruke skattepengene våre på, sier Græger videre.

Enkelt for alle

De 22 konfliktrådene i Norge mottok til sammen 4.115 saker i første halvår av 2017. Sekretariatet for konfliktrådene opplyser til Clerks at konfliktrådene kan brukes av alle til blant annet nabokrangler, hundeslagsmål, samværsavtaler, arbeidsforhold, husleiekontrakter med mer. Dette er såkalte sivile saker som rådene behandler, i tillegg til mindre alvorlige straffesaker som oversendes fra politiet.

– Å løse problematiske saker i konfliktrådet er langt bedre enn å forsøke å bringe sakene inn for retten, mener Græger.

– Konfliktrådet er et lavterskeltilbud der alle kan melde inn konflikter de ønsker å få meglet. Det mest positive er at ungdom som har tråkket feil kan få sin lovovertredelse behandlet her i stedet for i en formell og kanskje skremmende rettssal, avslutter Tom T. Græger i pressemeldingen.